Registration

 הרשמה

רישום מוקדם
 עד ה-26 באפריל 2018

הרשמה מה-27 באפריל 
 ועד יום הכנס

,צוותים רפואיים מקופות חולים
,בתי חולים
 סגל אקדמי ומערכת הבריאו
ת


  180

  240


 נציגי חברות

  800

₪  950


 סטודנטים

 100

₪  100
דמי ההרשמה כוללים:

כניסה לכל הרצאות הוועידה
• ביקור בתערוכה
• תוכנית הכנס ופריטים מודפסים אחרים (לא כולל מצגות מרצים(
• הפסקות קפה ארוחת צהריים

שיטת התשלום:

תשלום דמי רישום (בשקלים) יכול להתבצע כדלקמן:

:בכרטיס אשראי
ויזה, מסטרקארד או אמריקן אקספרס
רישום יהיה תקף רק עם קבלת התשלום המלא על ידי מחלקת הרישום על פי המועד הסופי המצוין
חשבונית מס תשלח לאחר אישור התשלום במייל
                      

רישום מדיניות ביטולים

כל הביטולים חייבים להיעשות בכתב ולהישלח בפקס או בדוא"ל למחלקת רישום.
עד 7 ימים לפני הכנס  - ללא דמי ביטול 
פחות מ -7 ימים לפני הכנס- דמי ביטול בגובה דמי ההרשמה
המחירים כוללים מע"מ.

מחלקת רישום: 03-7650504
פקס:  03-6493667