Registration

 הרשמה

רישום מוקדם   
 עד ה-28 בפברואר 2018

הרשמה מה-28 בפברואר 
 ועד ה-19 באפריל

הרשמה מה-19 באפריל
ועד יום הוועידה

צוותים רפואיים מקופות חולים, בתי חולים ומערכת הבריאות


  180

  240

  300


 נציגי חברות

  800

₪  950

₪  1100


 סטודנטים

 100

₪  100

₪  100
דמי ההרשמה כוללים:

כניסה לכל הרצאות הוועידה
• ביקור בתערוכה
• תוכנית הכנס ופריטים מודפסים אחרים (לא כולל מצגות מרצים(
• הפסקות קפה ארוחת צהריים

שיטת התשלום:

תשלום דמי רישום (בשקלים) יכול להתבצע כדלקמן:

:בכרטיס אשראי
ויזה, מסטרקארד או אמריקן אקספרס
רישום יהיה תקף רק עם קבלת התשלום המלא על ידי מחלקת הרישום על פי המועד הסופי המצוין
חשבונית מס תשלח לאחר אישור התשלום במייל
                      

רישום מדיניות ביטולים

כל הביטולים חייבים להיעשות בכתב ולהישלח בפקס או בדוא"ל למחלקת רישום.
עד 7 ימים לפני הכנס  - ללא דמי ביטול 
פחות מ -7 ימים לפני הכנס- דמי ביטול בגובה דמי ההרשמה
המחירים כוללים מע"מ.

מחלקת רישום: 03-7650504
פקס:  03-6493667